Ekonomická komisia
MT-EK-2018/2019-0001
Nesplnenie podmienky počtu rozhodcov
Na základe podkladov spracovaných KR a v súlade s ustanoveniami čl. X Podmienky účasti, bod 5 Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2017/2018 pre nesplnenie podmienky počtu aktívnych rozhodcov
Rozhodnutie: MT-EK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 23.07.2018 09:28
Dátum vyriešenia: 23.07.2018 09:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
70 EUR 23.07.2018 09:28
70 EUR 23.07.2018 09:29
70 EUR 23.07.2018 09:29
70 EUR 23.07.2018 09:29
70 EUR 23.07.2018 09:29
70 EUR 23.07.2018 09:30
70 EUR 23.07.2018 09:30
70 EUR 23.07.2018 09:30
70 EUR 23.07.2018 09:30
140 EUR 23.07.2018 09:31
140 EUR 23.07.2018 09:31