Ekonomická komisia
MT-EK-2017/2018-0004
Úhrada poplatkov za neodohrané MFS
Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od Tatran Turany pre neodohrané MFS dorastu U19 9. kolo Turany - Sučany zo dňa 14.10.2017, priznáva HK Tatranu Turany podľa RS TFZ čl. XX a požiadavky uvedenej v ISSF podaní celkovú sumu vo výške 64,70 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF FO Tatran Sučany.
Rozhodnutie: MT-EK-2017/2018-0004
Klub: FO Tatran Sučany
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 09:18
Dátum vyriešenia: 20.10.2017 09:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
64.7 EUR 20.10.2017 09:18