Ekonomická komisia
MT-EK-2017/2018-0002
Nesplnenie podmienky počtu rozhodcov
Na základe podkladov spracovaných KR a v súlade s ustanoveniami čl. X Podmienky účasti, bod 5 Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2016/2017 pre nesplnenie podmienky počtu aktívnych rozhodcov,
Rozhodnutie: MT-EK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 20.07.2017 16:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
70 EUR 20.07.2017 16:04
70 EUR 20.07.2017 16:04
70 EUR 20.07.2017 16:04
140 EUR 20.07.2017 16:05
140 EUR 20.07.2017 16:05