Rozhodnutia
MT-EK-2019/2020-0007Delegované osoby
MT-EK-2019/2020-0006Paušálne náhrady za R
MT-EK-2019/2020-0005Manipulačný poplatok
MT-EK-2019/2020-0004Delegované osoby
MT-EK-2019/2020-0003Poplatok - kurz prvej pomoci
MT-EK-2019/2020-0002Zaradenie družstva - štartovné
MT-EK-2019/2020-0001Nesplnenie podmienky počtu rozhodcov