Komisia mládeže
MT-KM-2017/2018-0025
Nový termín dohody
KM–115 Žiadosť FK Kláštor neakceptujeme. Žiadame o zaslanie dohody s novým termínom odohratia najneskôr do 11.11.2017. V prípade nerešpektovania nariadenia, KM bude postupovať podľa čl.82/b SP a čl. XXI bod 9e RS TFZ.
Rozhodnutie: MT-KM-2017/2018-0025
Dátum zaevidovania: 31.10.2017 17:11
Stav: Nové