Komisia rozhodcov
MT-KR-2018/2019-0002
Podnet neopodstatnený
Na základe vyžiadania si odborného stanoviska od DK TFZ vo veci podnetu od TJ Družstevník Dubové (preverenia udelenia 2 ŽK), KR prerokovala podnet a konštatuje podnet ako neopodstatnený. TJ Družstevník Dubové uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-KR-2018/2019-0002
Klub: TJ Družstevník Dubové
Dátum zaevidovania: 27.09.2018 11:00
Dátum vyriešenia: 27.09.2018 11:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 27.09.2018 11:01