Komisia rozhodcov
Členovia
Vladimír Pavlák
Juraj Diabelko
Miroslav Škvarek
Tajomníci