Disciplinárna komisia
MT-DK-2018/2019-0017
U 116 - 130
U – 116 Vojt Martin 1196784 Krpeľany, na základe odborného stanoviska KR TFZ, DS: 2 SSN od 22.10.2018, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF, U – 117 Škuta Tomáš 1212563 Ďanová, DS: 1 SSN od 29.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, U – 118 Balog Alexander 1365372 Slov. Pravno, DS: 3 SSN od 29.10.2018, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF, U – 119 Záborský Matej 1236316 Trebostovo, DS: 1 SSN od 29.10.2018, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF, U – 120 Oros Peter 1120459 Valča, DS: 3 SSN od 31.10.2018, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF, U – 121 Pogonyi Ján tréner FK Slov. Pravno, DK menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 06.11.2018 o 15.30 hod. U – 122 Čavolský Dominik rozhodca, DK menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 06.11.2018 o 15.45 hod. U – 123 Na základe návrhu ŠTK TFZ FK Ďanová, DK upozorňuje na povinnosť pripraviť súpisky družstva najneskôr 25 min. pred stanoveným UHČ (RS TFZ 2018/2019, čl. XVIII bod 5). Vzhľadom na opakované nedodržanie uvedenej povinnosti a spôsobenie neskorších začiatkov stretnutí, DK ukladá pokarhanie. DP 11-2, 64-1b, uhr. 10 € v MZF, U – 124 Na základe podnetu KM TFZ, MFK Tepličan – dorast, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/2019 (nenastúpenie družstva na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b, U – 125 Na základe podnetu KM TFZ, ŠK Drienok Mošovce – žiaci U15, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/2019 (nenastúpenie družstva na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b, U – 126 Na základe podnetu KM TFZ, FK Diviaky – prípravka, za opakované svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie tejto skutočnosti riadiacemu orgánu, DK ukladá pokutu 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b, U – 127 Na základe podnetu KM TFZ, FK Príbovce – prípravka, za opakované svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie tejto skutočnosti riadiacemu orgánu, DK ukladá pokutu 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b, U – 128 Na základe podnetu KM TFZ, FK Ďanová – prípravka, za opakované svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie tejto skutočnosti riadiacemu orgánu, DK ukladá pokutu 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b, U – 129 Na základe podnetu KM TFZ, FK Ďanová – dorast, za nesplnenie si povinnosti podľa čl. VI bod 9 RS TFZ (nepredloženie na riadiaci orgán RP hráčov, ktorí nastúpili na MFS 13. kola dorastu U19 Kláštor – Ďanová bez RP), DK ukladá pokarhanie, DP 11-2, 641b, uhr. 5 € v MZF, U – 130 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 01.11.2018 na 1 MFS: Bodoň Tibor 1321266 Kláštor p. Znievom, uhr. 5 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2018/2019-0017
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 18:43
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 18:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U-116 10 EUR 31.10.2018 18:43
Tomáš Škuta U-117 10 EUR 31.10.2018 18:44
Alexander Balog U-118 5 EUR 31.10.2018 18:44
Matej Záborský U-119 10 EUR 31.10.2018 18:45
Peter Oros U-120 10 EUR 31.10.2018 18:45
U-123 10 EUR 31.10.2018 18:46
U-124 50 EUR 31.10.2018 18:46
U-124 5 EUR 31.10.2018 18:46
U-125 50 EUR 31.10.2018 18:47
U-125 5 EUR 31.10.2018 18:47
U-126 5 EUR 31.10.2018 18:49
U-127 5 EUR 31.10.2018 18:50
U-128 5 EUR 31.10.2018 18:50
U-129 5 EUR 31.10.2018 18:51
Tibor Bodoň U-130 5 EUR 31.10.2018 18:51
POKUTY