Disciplinárna komisia
MT-DK-2018/2019-0016
U 111 - 115
U – 111 Chovanec Marek 1241123 Slov. Pravno, DS: 2 SSN od 22.10.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF, U – 112 Vojt Martin 1196784 Krpeľany, DK menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia v stretnutí Slov. Pravno – Krpeľany. U – 113 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 22.10.2018 na 1 MFS: Gaurik Jozerf 1199492 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF, U – 114 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Raček Marek 1083279 Lipovec – zamieta sa, uhr 10 € v MZF, U – 115 DK žiada OFK Slov. Pravno o predloženie videozáznamu zo stretnutia Slov. Pravno – Krpeľany dospelí. Záznam je potrebné doručiť na sekretariát TFZ do 29.10.2018 pod následkom udelenia DS.
Rozhodnutie: MT-DK-2018/2019-0016
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 15:10
Dátum vyriešenia: 25.10.2018 15:14
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Chovanec U-111 10 EUR 25.10.2018 15:10
Jozef Gaurik U-113 10 EUR 25.10.2018 15:10
Marek Raček U-114 10 EUR 25.10.2018 15:11