Disciplinárna komisia
MT-DK-2018/2019-0004
U 11 - 12
U – 11 DK TFZ berie na vedomie odstúpenie prípadu od HK SsFZ vo veci neuhradenia faktúry pre TJ Tatran Chlebnice od TJ Družstevník Blatnica. DK TFZ nie je oprávnená riešiť odstúpenie od HK SsFZ a vracia odstúpenie späť na riešenie DK SsFZ. U – 12 Žiadosť o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1: Bella Dušan 1066099 Turany – zamieta sa, uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2018/2019-0004
Dátum zaevidovania: 02.08.2018 14:04
Dátum vyriešenia: 02.08.2018 14:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dušan Bella U-11 10 EUR 02.08.2018 14:04