Disciplinárna komisia
MT-DK-2018/2019-0003
U 9 - 10
U – 9 Na základe podnetu HK TFZ, DK ukladá FK Valča pokutu 20 € za neuhradenie MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 30.07.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, 64-4, uhr. 10 € v MZF, U – 10 Na základe podnetu HK TFZ, DK ukladá TJ Tatran Turček pokutu 20 € za neuhradenie MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 30.07.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, 64-4, uhr. 10 € v MZF,
Rozhodnutie: MT-DK-2018/2019-0003
Dátum zaevidovania: 26.07.2018 11:11
Dátum vyriešenia: 26.07.2018 11:14
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U-9 10 EUR 26.07.2018 11:12
U-10 10 EUR 26.07.2018 11:12
POKUTY