Disciplinárna komisia
MT-DK-2018/2019-0002
U 5 - 8
U – 5 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje nový termín úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b, U – 6 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ IDOP Lipovec na úhradu MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje nový termín úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b, U – 7 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Valča na úhradu MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje nový termín úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b, U – 8 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje Tatran Turček na úhradu MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje nový termín úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b,
Rozhodnutie: MT-DK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 23.07.2018 09:15
Dátum vyriešenia: 23.07.2018 09:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U-5 10 EUR 23.07.2018 09:15
U-6 10 EUR 23.07.2018 09:16
U-7 10 EUR 23.07.2018 09:16
U-8 10 EUR 23.07.2018 09:16