Disciplinárna komisia
MT-DK-2018/2019-0001
U 1 - 4
U – 1 Na návrh TMK TFZ Kutman Richard 1135619 Košťany, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF. U – 2 Na návrh TMK TFZ Rác Viktor 1218526 Lipovec, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF. U – 3 Na návrh TMK TFZ Raček Marek 1083279 Lipovec, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF. U – 4 Na návrh TMK TFZ Jesenský Dušan 1228248 Vrútky, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 23.07.2018 09:07
Dátum vyriešenia: 14.08.2018 14:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Richard Kutman U-1 10 EUR 23.07.2018 09:07
Viktor Rác U-2 10 EUR 23.07.2018 09:08
Marek Raček U-3 10 EUR 23.07.2018 09:08
Dušan Jesenský U-4 10 EUR 23.07.2018 09:09