Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0017
D 109 - 114
D – 109 Fekete Ľubomír 1168780 Dražkovce, DS: 1 SSN od 06.11.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 110 Mandík Ľubomír 1281005 Vrútky, DS: 1 SSN od 06.11.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 111 Oros Peter 1120459 Valča, DS: 1 SSN od 06.11.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 112 Piader Peter 1315800 Turany, DS: 5 SSN od 06.11.2017, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF, D – 113 Bondra Patrik 1272672 Turany, DS: 4 SSN od 06.11.2017, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF, D – 114 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 06.11.2017 na 1 MFS: Prjevara Róbert 1172270 Vrútky, uhr. 10 € v MZF
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0017
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 12:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ľubomír Fekete D-109 10 EUR 09.11.2017 12:16
Ľubomír Mandík D-110 10 EUR 09.11.2017 12:17
Peter Oros D-111 10 EUR 09.11.2017 12:17
Filip Piader D-112 5 EUR 09.11.2017 12:18
Patrik Bonda D-113 5 EUR 09.11.2017 12:18
Róbert Prjevara D-114 10 EUR 09.11.2017 12:18