Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0015
D 99 - 106
D – 99 Kapusta Patrik 1262696 Trebostovo, DS: 2 SSP do 31.05.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 100 Lukáč Mário 1241609 Ďanová, DS: 1 SSN od 23.10.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 101 Vyletel Ján 1222793 Turany, DS: 2 SSP do 31.05.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 102 Milan Martin 1221759 Krpeľany, DS: 2 SSN od 23.10.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 103 Ižip Róbert 1183051 Háj, DS: 2 SSN od 23.10.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 104 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 23.10.2017 na 1 MFS: Švábik Ivan 1222554 Sklabiňa, uhr. 10 € v MZF, D – 105 Na základe návrhu ŠTK TFZ z dôvodu predčasného ukončenia stretnutia 12. kola I. QUICK triedy dospelí, T. Teplice – Kláštor p. Znievom pre porušenie čl. 82/1g SP (pokles hráčov hostí pod 7), DK trestá FK Kláštor p. Znievom pokutou 100 € + 10 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9e) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4, D – 106 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Háj pre nesplnenie povinností, čl. XVIII bod 13 RS TFZ 2017/2018 (nevyhotovenie) nepredloženie videozáznamu v zmysle čl. XXII bod 12 a správy ŠTK-032 a 038, DK ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr.. v MZF, DP 64-1b, 64-4.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 26.10.2017 13:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Kapusta D-99 10 EUR 26.10.2017 13:31
Mário Lukáč D-100 10 EUR 26.10.2017 13:32
Ján Vyletel D-101 10 EUR 26.10.2017 13:32
Martin Milan D-102 10 EUR 26.10.2017 13:33
Róbert Ižip D-103 10 EUR 26.10.2017 13:34
Ivan Švábik D-104 10 EUR 26.10.2017 13:34
D-105 100 EUR 26.10.2017 13:35
D-105 10 EUR 26.10.2017 13:35
D-106 100 EUR 26.10.2017 13:36
D-106 10 EUR 26.10.2017 13:36