Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0014
D 92 - 98
D – 92 Hornák Stanislav 1133032 Dražkovce, DS: 1 SSN od 16.10.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 93 Buocik Patrik 1236315 Trebostovo, DS: 1 SSN od 16.10.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 94 Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, na základe vzhliadnutého videozáznamu a odborného stanoviska KR TFZ – DS: 1 SSN po uplynutí DS za 5 ŽK od 16.10.2017, DP 37-3, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 95 Na základe návrhu KM TFZ FK Sučany – dorast, pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie podľa RS TFZ čl. XXII bod 9e) (nenastúpenie na MFS), DP 64-1b, 64-4, D – 96 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 09.10.2017 na 1 MFS: Šimko Branislav 1197662 Bystrička, uhr. 10 € v MZF, D – 97 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 16.10.2017 na 1 MFS: Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF, D – 98 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Cíger Peter 1171684 Valča – 1 SSP do 31.05.2018, uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 09:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Stanislav Hornák D-92 10 EUR 20.10.2017 09:23
Patrik Buocik D-93 10 EUR 20.10.2017 09:23
Róbert Tomahogh D-94 10 EUR 20.10.2017 09:24
D-95 50 EUR 20.10.2017 09:25
D-95 5 EUR 20.10.2017 09:25
Branislav Šimko D-96 10 EUR 20.10.2017 09:25
Róbert Tomahogh D-97 10 EUR 20.10.2017 09:26
Peter Cíger D-98 10 EUR 20.10.2017 09:26