Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0013
D 84 - 91
D – 84 Valko Michal 1175121 Turček, DS: 8 SSN od 09.10.2017, DP 49-1b, uhr. 10 € v MZF, D – 85 Cíger Peter 1171684 Valča, DS: 2 SSN od 09.10.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 86 Šťastniak Pavol 1188761 Trebostovo, DS: 1 SSN od 09.10.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 87 Berák Dominik 1272567 Príbovce, DS: 2 SSN od 09.10.2017, DP 45-2a, uhr. 5 € v MZF, D – 88 Na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Košťany – Kľačany a odborného posúdenia KR TFZ, Kubík Peter 1249035 Košťany: DK udeľuje menovanému DS 3 SSN od 10.10.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 89 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Mikeš Peter 1199668 Slov. Pravno – 2 SSP do 31.05.2018, uhr. 10 € v MZF, D – 90 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Lipovec pre nerešpektovanie ustanovení RS TFZ čl. XVII., bod 13 (vyhotovovanie videozáznamu z MFS) a nerešpektovanie opakovanej výzvy na predloženie videozáznamu bez ospravedlnenia, DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a, 64-4, uhr. v MZF, D – 91 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Krpeľany v zmysle ustanovení SP čl. 82/1g (pokles hráčov družstva hostí pod 7), v stretnutí Košťany – Krpeľany v zmysle čl. XXII., bod 9 e) RS TFZ, DK ukladá pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a, 64-4, uhr. v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 13:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Valko D-84 10 EUR 12.10.2017 13:47
Peter Cíger D-85 10 EUR 12.10.2017 13:48
Pavol Šťastniak D-86 10 EUR 12.10.2017 13:48
Dominik Berák D-87 5 EUR 12.10.2017 13:49
Peter Kubík D-88 10 EUR 12.10.2017 13:51
Peter Mikeš D-89 10 EUR 12.10.2017 13:51
D-90 10 EUR 12.10.2017 13:52
D-90 20 EUR 12.10.2017 13:52
D-91 10 EUR 12.10.2017 13:52
D-91 50 EUR 12.10.2017 13:53