Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0012
D 78 - 83
D – 78 Roháčik Igor 1115034 Belá „B“, DS: 1 SSN od 02.10.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 79 Na základe návrhu KR TFZ Parenička Samuel – rozhodca, DK ukladá menovanému pokarhanie za nesprávny postup pri uzatváraní nominácií v ISSF a nevytvorenie zápisu o stretnutí v papierovej forme podľa čl. XVIII bod 21 RS TFZ, DP 64-1b, uhr. 10 € na účet TFZ, D – 80 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.10.2017 zo stretnutia Košťany – T. Kľačany o 16.00 hod.: Košťany – Kubík Peter 1249035 hráč, T. Kľačany – Zaťko Jozef 1165595 hráč, Daubner Alexander 1185948 kapitán, R – Hanko Roman. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom DS. D – 81 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 09.10.2017 zo stretnutia II. QUICK triedy dospelí Košťany – T. Kľačany, D – 82 Na základe návrhu ŠTK TFZ z dôvodu predčasného ukončenia stretnutia 9. kola I. QUICK triedy Kláštor – Príbovce dospelí, pre porušenie čl. 82 bod 1 g) SP (pokles hráčov domácich pod 7), DK trestá FK Kláštor pod Znievom pokutou 50 € + 10 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9 e) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4, D – 83 Na základe návrhu ŠTK TFZ FK Trebostovo, za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí riadiaceho orgánu súťaží a nepredloženie požadovaných dokumentov, DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 05.10.2017 14:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Igor Roháčik D-78 10 EUR 05.10.2017 14:40
D-82 50 EUR 05.10.2017 14:41
D-82 10 EUR 05.10.2017 14:41
D-83 20 EUR 05.10.2017 14:41
D-83 10 EUR 05.10.2017 14:42