Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0010
D 65 - 72
D – 65 Váradi Jozef 1234548 Lipovec, DS: 1 SSN od 18.09.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 66 Jurkov Tomáš 1228652 Lipovec, DS: 1 SSN od 18.09.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 67 Erteľ Róbert 1273708 Dubové, DS: 4 SSN + zmena podmienečnej DS 1 stretnutie na nepodmienečnú DS od 18.09.2017, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF, D – 68 Saniga Peter 1113346 Turček, DS: 3 SSN od 18.09.2017, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 69 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.09.2017 o 16.00 hod. zo stretnutia Ďanová – Trebostovo: Kapusta Ján HU, Feriančík Andrej 1273713 kapitán družstva, Hones Juraj R. Účasť menovaných je na zasadnutí DK bezpodmienečne nutná pod následkom DS. D – 70 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Kláštor pod Znievom pre nesplnenie upozornení a nerešpektovanie nariadení riadiaceho orgánu uvedených v ÚS TFZ č. 6,8 a 10/2017 (povinnosť evidencie osôb v zápise o stretnutí v ISSF), DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie uhr. v MZF, DP 64-1a, 64-4. D – 71 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Dynamo Krpeľany pre nesplnenie upozornení a nerešpektovanie nariadení riadiaceho orgánu uvedených v ÚS TFZ č. 6,8 a 10/2017 (povinnosť evidencie osôb v zápise o stretnutí v ISSF), DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie uhr. v MZF, DP 64-1a, 64-4. D – 72 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Trebostovo pre nesplnenie povinností čl. VIII., bod 13 RS TFZ 2017/2018 (nevyhotovenie) nepredloženie videozáznamu v zmysle správy ŠTK-016 z MFS 6. kola I. QUICK triedy Trebostovo – Kláštor, DK ukladá podľa RS TFZ čl. XXII., bod 12 pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1a, 64-4.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 20.09.2017 15:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Váradi D-65 10 EUR 20.09.2017 15:16
Tomáš Jurkov D-66 10 EUR 20.09.2017 15:17
Róbert Erteľ D-67 10 EUR 20.09.2017 15:17
Peter Saniga D-68 10 EUR 20.09.2017 15:18
D-70 20 EUR 20.09.2017 15:18
D-70 10 EUR 20.09.2017 15:18
D-71 20 EUR 20.09.2017 15:19
D-71 10 EUR 20.09.2017 15:19
D-72 100 EUR 20.09.2017 15:20
D-72 10 EUR 20.09.2017 15:20