Športovo-technická komisia
MT-STK-2018/2019-0009
Zamietnutá žiadosť o zmenu termínu MFS
ŠTK-32 ŠTK prerokovala ISSF podanie FK Trebostovo – žiadosť o predohranie MFS I. QUICK triedy, 13. kolo Trebostovo – Dražkovce dňa 27.10.2018 (sobota) o 14.00 hod. Nakoľko klubový manažér súpera zamietol žiadosť, ŠTK trvá na odohratí MFS v termíne podľa rozlosovania, alebo odporúča predohranie uvedeného MFS podľa vzájomnej dohody v inom termíne. FK Trebostovo uhr. 5 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-STK-2018/2019-0009
Klub: FK Trebostovo
Dátum zaevidovania: 18.10.2018 14:40
Dátum vyriešenia: 18.10.2018 14:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 18.10.2018 14:40