Športovo-technická komisia
MT-STK-2018/2019-0007
Odvolanie
ŠTK-23 ŠTK prijala podanie – odvolanie Tatran Turany voči rozhodnutiu ŠTK-18, uverejnenom v ÚS 11. ŠTK trvá na svojom rozhodnutí. V zmysle čl. XXII., bod 15, postupuje uvedené podanie - odvolanie na Odvolaciu komisiu TFZ. Tatran Turany uhradí odvolací poplatok 50 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-STK-2018/2019-0007
Klub: Tatran Turany
Dátum zaevidovania: 27.09.2018 10:57
Dátum vyriešenia: 27.09.2018 10:58
Stav: Vyriešené