Športovo-technická komisia
MT-STK-2017/2018-0008
Zmena UHČ
Na základe ISSF podaní a vzájomnej dohody, súhlasíme so zmenou hracieho času MFS I. QUICK triedy 7. kolo Dražkovce- Vrútky. Stretnutie sa odohrá 05.11.2017 o 14.00 hod.
Rozhodnutie: MT-STK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 12:01
Stav: Nové