Športovo-technická komisia
MT-STK-2017/2018-0005
Vyjadrenie k námietke
ŠTK-030 Na základe vykonaného šetrenia a predloženého videozáznamu ŠTK konštatuje, že v MFS II. QUICK triedy 6. kolo T. Štiavnička „B“ – Krpeľany nastúpili iba hráči uvedení v zápise o stretnutí. Hrubou chybou a nedôslednosťou rozhodcov došlo k administratívnemu pochybeniu, ktoré nebolo vyriešené obvyklým spôsobom. V platnosti zostáva výsledok dosiahnutý na HP. Administratívne úkony dodatočne vykoná správca súťaže. Postup R predkladáme na riešenie KR TFZ.
Rozhodnutie: MT-STK-2017/2018-0005
Klub: TJ Dynamo Krpeľany
Dátum zaevidovania: 05.10.2017 14:46
Dátum vyriešenia: 05.10.2017 14:46
Stav: Vyriešené