Ekonomická komisia
MT-EK-2016/2017-0004
Členský príspevok TFZ na rok 2016
Uznesenie Konferencie TFZ zo dňa 16.11.2016 : Konferencia schválila výšku, splatnosť a spôsob použitia členského príspevku TFZ. Členský príspevok za rok 2016 vo výške 1 €.
Rozhodnutie: MT-EK-2016/2017-0004
Dátum zaevidovania: 30.11.2016 16:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1 EUR 30.11.2016 16:12
1 EUR 30.11.2016 16:12
1 EUR 30.11.2016 16:13
1 EUR 30.11.2016 16:13
1 EUR 30.11.2016 16:13
1 EUR 30.11.2016 16:14
1 EUR 30.11.2016 16:15
1 EUR 30.11.2016 16:15
1 EUR 30.11.2016 16:16
1 EUR 30.11.2016 16:16
1 EUR 30.11.2016 16:16
1 EUR 30.11.2016 16:17
1 EUR 30.11.2016 16:17
1 EUR 30.11.2016 16:18
1 EUR 30.11.2016 16:18