Ekonomická komisia
MT-EK-2016/2017-0003
Úhrada poplatkov za neodohrané MFS
Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od FC Tatran Kláštor pod Znievom pre neodohrané MFS dorastu 10. kolo Bystrička – Kláštor zo dňa 08.10.2016, priznáva HK, FC Tatran Kláštor pod Znievom podľa RS TFZ čl. XX a požiadavky uvedenej v ISSF podaní celkovú sumu vo výške 28,80 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF TJ Slovan Bystrička.
Rozhodnutie: MT-EK-2016/2017-0003
Klub: FC Tatran Kláštor pod Znievom
Dátum zaevidovania: 20.10.2016 16:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
28.8 EUR 20.10.2016 16:28
Vrátený poplatok -28.8 EUR 04.11.2016 12:06
28.8 EUR 04.11.2016 12:06