Ekonomická komisia
MT-EK-2016/2017-0002
Úhrada poplatkov za neodohrané MFS
Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od MŠK Turany pre neodohrané MFS žiakov 3. kolo Turany – Príbovce zo dňa 21.08.2016, priznáva HK MŠK Turany podľa RS TFZ čl. XX celkovú sumu vo výške 141,70 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF TJ Dynamo Príbovce.
Rozhodnutie: MT-EK-2016/2017-0002
Klub: TJ Dynamo Príbovce
Dátum zaevidovania: 02.09.2016 13:36
Dátum vyriešenia: 02.09.2016 13:37
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
141.7 EUR 02.09.2016 13:36