Rozhodnutia
MT-EK-2017/2018-0013Delegované osoby
MT-EK-2017/2018-0012Členský príspevok TFZ za rok 2018
MT-EK-2017/2018-0011Paušálne náhrady za R
MT-EK-2017/2018-0010Paušálne náhrady za R
MT-EK-2017/2018-0009Paušálne náhrady za R
MT-EK-2017/2018-0008Manipulačný poplatok
MT-EK-2017/2018-0007Paušálne náhrady za R
MT-EK-2017/2018-0006Paušálne náhrady za R
MT-EK-2017/2018-0005Poplatok - kurz prvej pomoci
MT-EK-2017/2018-0004Úhrada poplatkov za neodohrané MFS
MT-EK-2017/2018-0002Nesplnenie podmienky počtu rozhodcov
MT-EK-2017/2018-0001Štartovné vklady pre ročník 2017/2018