Komisia rozhodcov
MT-KR-2016/2017-0002
Námietka - nepreukázateľná
Šetrenia podnetu MŠK Turany v ISSF k výkonu R – Marián Kochan, prevedený pohovor s R, AR a DZ. Nedostatky R v stretnutí boli premietnuté do hodnotenia DZ. Videozáznam z MFS nebol vyhotovený, namietané veci podané FK neboli preukázané. MŠK Turany uhr. 10 € v MZF v zmysle RS TFZ čl. XXII, odst. 8.
Rozhodnutie: MT-KR-2016/2017-0002
Klub: MŠK Turany
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 14:21
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 14:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 20.04.2017 14:22