Komisia rozhodcov
MT-KR-2016/2017-0001
Sťažnosť - zamieta sa
Sťažnosť MŠK Turany zo dňa 20.09.2016 na výkon R – Erik Bodoň sa zamieta z dôvodu nepreukázateľnosti (klub nedodal video). Uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-KR-2016/2017-0001
Klub: MŠK Turany
Dátum zaevidovania: 06.10.2016 13:05
Dátum vyriešenia: 06.10.2016 13:06
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.10.2016 13:06