Komisia rozhodcov
Členovia
Vladimír Pavlák
Miroslav Škvarek
Tajomníci
Rozhodnutia
MT-KR-2016/2017-0002Námietka - nepreukázateľná
MT-KR-2016/2017-0001Sťažnosť - zamieta sa