Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0008
D 47 - 57
D – 47 Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa, DS: 4 SSN + zmena DS 2 SSP na nepodmienečnú od 04.09.2017, DP 48-2b, 41-4, uhr. 10 € v MZF, D – 48 Černák Jakub 1248967 Kláštor, DS: 2 SSN od 04.09.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 49 Gašper Ján 1240267 Valča, DS: 2 SSP do 30.04.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 50 Gallo Dominik 1274684 Sučany, DS: 6 SSN od 04.09.2017, DP 49-2a, 48-2b, uhr. 5 € v MZF, D – 51 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Nemčok Ondrej 1282489 Slovany – zamieta sa, porušenie čl. 41-1 DP, uhr. 10 € v MZF, D – 52 Maršala Ľubomír Edward 1281027 Slov. Pravno, DS: 3 SSN od 28.08.2017, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF, D – 53 Mikeš Peter 1199668 Slov. Pravno, DS: 6 SSN od 28.08.2017, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF, D – 54 TJ Dynamo Príbovce, DK na základe šetrenia a predloženia dokladu o úhrade pri transfere hráča amatéra Lamoš Samuel 1337961 konanie zastavuje, uhr. 10 € v MZF, D – 55 Na základe návrhu KM, DK trestá TJ Malý Čepčín dorast pokutou 50 € za nedostavenie sa na stretnutie Príbovce – M. Čepčín, podľa čl. XXII bod 9e RS TFZ 2017/2018, DP 59, uhr. 5 € v MZF, D – 56 Na základe návrhu KM, DK trestá Švehla Ľubomír tréner prípravky Fomat Martin, DS: 2 SSP do 30.04.2018, DP 64-3, uhr. 10 € v MZF, D – 57 Na základe podnetu HK TFZ, DK trestá pokutou 20 € FK Trebostovo za neuhradenie I. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 ani v náhradnom termíne, ktorej splatnosť bola do 04.09.2017 a zároveň určuje nový termín do 11.09.2017 pod následkom uloženia ďalšej DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 15:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jaroslav Boďa D-47 10 EUR 07.09.2017 15:49
Jakub Černák D-48 10 EUR 07.09.2017 15:49
Ján Miroslav Gašper D-49 10 EUR 07.09.2017 15:50
Dominik Gallo D-50 5 EUR 07.09.2017 15:50
Ondrej Nemčok D-51 10 EUR 07.09.2017 15:51
Ľubomír Edward Maršala D-52 10 EUR 07.09.2017 15:51
Peter Mikeš D-53 10 EUR 07.09.2017 15:52
10 EUR 07.09.2017 15:54
D-55 5 EUR 07.09.2017 15:55
D-55 50 EUR 07.09.2017 15:55
D-56 10 EUR 07.09.2017 15:56
D-57 10 EUR 07.09.2017 15:56
D-57 20 EUR 07.09.2017 15:56