Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0007
D 36 - 46
D – 36 Štrbák Andrej 1284658 Príbovce, DS: 1 SSN od 28.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 37 Mikeš Peter 1199668 Slov. Pravno, DK menovanému dňom 28.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. D – 38 Maršala Ľubomír Edward 1281027 Slov. Pravno, DK menovanému dňom 28.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. D – 39 Na základe podnetu FK Tatran Turany, DK začína konanie voči FK Dynamo Príbovce vo veci prestupu hráča amatéra Lamoš Samuel 1337961 z Tatran Turany do TJ Dynamo Príbovce. DK žiada TJ Dynamo Príbovce o predloženie písomnej dohody vo výške 0 € pri transfere hráča, ktorú je potrebné zaslať na DK do 04.09.2017 pod hrozbou DS. D – 40 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 05.09.2017 o 16.00 hod. zo stretnutia Slov. Pravno – Košťany: Čavolský Dominik R, Gajdoš Peter HU, Mikeš Peter 1199668 hráč, Maršala Ľubomír Edward 1281027 hráč. Účasť menovaných je na zasadnutí DK bezpodmienečne nutná pod následkom DS. D – 41 DK žiada OFK Slovenské Pravno o predloženie DVD záznamu na DK do 04.09.2017 zo stretnutia Slov. Pravno – Košťany dospelí. D – 42 Na základe oznámenia HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Trebostovo na úhradu I. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, ktorej splatnosť bola dňa 30.08.2017 a zároveň určuje nový termín úhrady do 04.09.2017, uhr. 10 € v MZF. D – 43 Na základe oznámenia HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Krpeľany na úhradu I. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, ktorej splatnosť bola dňa 30.08.2017 a zároveň určuje nový termín úhrady do 04.09.2017, uhr. 10 € v MZF. D – 44 Na základe návrhu KM TFZ za nerešpektovanie nariadenia KM zo dňa 08.08.2017 (ani po opakovaných výzvach), za nepredloženie zoznamu hráčov prípravky „C“ a „D“ družstva do stanoveného termínu, DK udeľuje MŠK Fomat Martin pokarhanie, uhr. 5 € v MZF. D – 45 Na základe návrhu KM TFZ za nedohratie stretnutia 2. kola M. Čepčín – Turany dorast (pokles hráčov domácich pod 7), DK trestá FK Malý Čepčín pokutou 20 € + 5 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9, písm. e) RS TFZ 2017/2018, uhr, v MZF, DP 64-1b, 64-4. D – 46 Na základe návrhu KM TFZ za nedohratie stretnutia 1. kola Mošovce – Slov. Pravno žiaci (pokles hráčov hostí pod 7), DK trestá FK Slov. Pravno 20 € + 5 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9, písm. e) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 14:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Andrej Štrbák D-36 10 EUR 31.08.2017 14:18
D-42 10 EUR 31.08.2017 14:18
D-43 10 EUR 31.08.2017 14:19
D-44 5 EUR 31.08.2017 14:19
D-45 20 EUR 31.08.2017 14:20
D-45 5 EUR 31.08.2017 14:20
D-46 20 EUR 31.08.2017 14:21
D-46 5 EUR 31.08.2017 14:21