Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0006
D 25 - 35
D – 25 DK na základe šetrenia matriky TFZ konštatuje, že pri transfere hráča Truchlík Matuš 1145255 z MŠK Turany do TJ Družstevník Sklabiňa nebol porušený RaPP. Podľa RaPP neaktívny FK MŠK Turany nemá nárok na odstupné za amatéra pri transfere hráča do iného FK a preto DK konanie zastavuje. Uhr. 10 € v MZF. D – 26 Na návrh KR Bodoň Erik – rozhodca, DS: 1 SSN od 15.08.2017, DP 63-2a, uhr. 10 € na účet TFZ, D – 27 Tomčány Stanislav – DZ, DS: 2 MN od 15.08.2017, DP 63-2b, uhr. 10 € na účet TFZ, D – 28 Buocik Patrik 1236315 Trebostovo, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 29 Jesenský Dušan 1228248 Bystrička, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 30 Boďa Jaroslav 1240922 Horná Štubňa, DS: 2 SSP do 30.11.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 31 Polonec Viliam 1254106 Ďanová, DS: 7 SSN od 21.08.2017, DP 48-2b, 49-2b, uhr. 10 € v MZF, D – 32 Žubor Pavol 1179257 Ďanová, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 33 Michálek Ján 1223505 Slovany, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 34 Ličko Martin 1190539 Slov. Pravno, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 35 Majerík Libor 1255471 Turany, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 13:03
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D-25 10 EUR 24.08.2017 13:07
Dušan Jesenský D-29 10 EUR 24.08.2017 13:12
Jaroslav Boďa D-30 10 EUR 24.08.2017 13:12
Viliam Polonec D-31 10 EUR 24.08.2017 13:13
Pavol Žúbor D-32 10 EUR 24.08.2017 13:13
Ján Michálek D-33 10 EUR 24.08.2017 13:13
Martin Ličko D-34 10 EUR 24.08.2017 13:14
D-35 10 EUR 24.08.2017 13:14
Patrik Buocik D-28 10 EUR 24.08.2017 13:16