Disciplinárna komisia
MT-DK-2017/2018-0005
D 16 - 24
D – 16 DK berie na vedomie podanie MŠK Turany zo dňa 14.08.2017. Podanie ohľadom transferu hráča Matúša Truchlíka 1145255 z MŠK Turany do klubu Družstevník Sklabiňa odstupuje na MaK TFZ. D – 17 Kučírek Martin 1255536 Trebostovo, DS: 1 SSN od 14.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 18 Štrbák Andrej 1284658 Príbovce, DS: 1 SSN od 14.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 19 Kopecký Miroslav 1172520 Horná Štubňa, DS 1 SSN od 14.08.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 20 Wehle Roman, rozhodca – DK podľa čl. 11 bod 1 menovanému udeľuje pokarhanie za nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v zápise o stretnutí H. Štubňa – Príbovce, DP 64-1b, uhr. 10 € na účet TFZ, D – 21 Bodoň Erik, rozhodca – DK menovanému dňom 15.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. D – 22 Tomčány Stanislav, delegát – DK menovanému dňom 15.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. D – 23 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Janák Marek 1155097 Sučany, zmena DS na 1 SSP do 30.11.2017, uhr. 10 € v MZF, D – 24 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.08.2017 o 16.00 hod. zo stretnutia Ďanová – Lipovec: R – Bodoň Erik, DZ – Tomčány Stanislav. Účasť menovaných na zasadnutí je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych sankcií.
Rozhodnutie: MT-DK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 17.08.2017 13:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Kučírek D-16 10 EUR 17.08.2017 13:36
Andrej Štrbák D-18 10 EUR 17.08.2017 13:37
Miroslav Kopecký D-19 10 EUR 17.08.2017 13:37
Marek Janák D-23 10 EUR 17.08.2017 13:38