Disciplinárna komisia
MT-DK-2016/2017-0022
D 139 - 147
D – 139 Majerčík Ján 1238950 Sučany, DS: 1 SSN od 17.04.20147, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 140 Havran Matúš 1240233 Lipovec, DS: 1 SSN od 17.04.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 141 Hvizd Šimon 1274749 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 17.04.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 142 Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, na základe správy DZ DK upúšťa od udelenia DS, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF, D – 143 Ďurdík Roman 1224989 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 17.04.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 144 Kroščen Marcel 1280701 Sučany, DS: 1 SSN od 17.04.2017, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF, D – 145 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 17.04.2017 na 1 MFS: Vybošťok Matej 1210904 Trebostovo, uhr. 10 € v MZF, Gaurík Jozef 1199492 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF, Majerík Libor 1255471 Turany, uhr. 10 € v MZF, D – 146 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Kostolný Marek 1306252 Belá-Dulice, zamieta sa – porušenie čl. 41-1 DP, uhr. 5 € v MZF, Lacek Tomáš 1231033 Sklabiňa, 1 SSP do 30.09.2017, uhr. 10 € v MZF D – 147 Na základe oznámenia HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac marec 2017, ktorej splatnosť bola dňa 10.04.2017 a zároveň určuje nový termín úhrady do 25.04.2017, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2016/2017-0022
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 14:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Majerčík D-139 10 EUR 20.04.2017 14:28
Matúš Havran D-140 10 EUR 20.04.2017 14:29
Šimon Hvizd D-141 10 EUR 20.04.2017 14:30
Róbert Tomahogh D-142 10 EUR 20.04.2017 14:30
Roman Ďurdík D-143 10 EUR 20.04.2017 14:31
Marcel Kroščen D-144 5 EUR 20.04.2017 14:31
Matej Výbošťok D-145 10 EUR 20.04.2017 14:32
Jozef Gaurik D-145 10 EUR 20.04.2017 14:32
Libor Majerík D-145 10 EUR 20.04.2017 14:33
Marek Kostolný D-146 5 EUR 20.04.2017 14:34
Tomáš Lacek D-146 10 EUR 20.04.2017 14:34
D-147 10 EUR 20.04.2017 14:34