Disciplinárna komisia
MT-DK-2016/2017-0021
D 133 - 138
D – 133 Štefanides Roman 1246869 Dražkovce, DS: 1 SSN od 10.04.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 134 Michálek Ján 1223505 Slovany, DS: 2 SSN od 10.04.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF, D – 135 Bujna Daniel 1219675 T. Kľačany, DS: 4 SSN od 10.04.2017, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF, D – 136 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 MFS od 10.04.2017: Šipka Jakub 1284818 Žabokreky, uhr. 5 € v MZF, Kučirek Miroslav 1255536 Trebostovo, uhr. 10 € v MZF, Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce, uhr. 10 € v MZF, Gloss Richard 1199262 Valča, uhr. 10 € v MZF, D – 137 Na podnet KM TFZ, TJ Blatnica žiaci, za nedodržanie ustanovení čl. XVIII bod 5 RS TFZ 2016/2017, DK udeľuje pokarhanie, DP 64-1, uhr. 5 € v MZF, D – 138 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Rešetár Andrej 1171915 T. Teplice, zamieta sa, uhr. 10 € v MZF, Búchala Adam 1272698 Košťany, 2 SSP do 31.08.2017, uhr. 5 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2016/2017-0021
Dátum zaevidovania: 13.04.2017 12:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Štefanides D-133 10 EUR 13.04.2017 12:11
Ján Michálek D-134 10 EUR 13.04.2017 12:11
Daniel Bujna D-135 10 EUR 13.04.2017 12:12
Jakub Šípka D-136 5 EUR 13.04.2017 12:12
Martin Kučírek D-136 10 EUR 13.04.2017 12:13
Miroslav Mazurák D-136 10 EUR 13.04.2017 12:14
Richard Gloss D-136 10 EUR 13.04.2017 12:16
D-137 5 EUR 13.04.2017 12:17
Andrej Rešetár D-138 10 EUR 13.04.2017 12:17
Adam Búchala D-138 5 EUR 13.04.2017 12:18