Disciplinárna komisia
MT-DK-2016/2017-0020
D 131 - 132
D – 131 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1: Ertel Róbert 1273708 Dubové, zmena DS na 1 SSP do 30.09.2017, uhr. 10 € v MZF, D – 132 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 03.04.2017: Raček Marek 1083279 Lipovec, uhr. 10 € v MZF
Rozhodnutie: MT-DK-2016/2017-0020
Dátum zaevidovania: 06.04.2017 13:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Erteľ D-131 10 EUR 06.04.2017 13:55
Marek Raček D-132 10 EUR 06.04.2017 13:56