Disciplinárna komisia
MT-DK-2016/2017-0019
D 121 - 130
D – 121 Vydra Michal 1231015 Lipovec, DS: 1 SSN od 27.03.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 122 Bujna Jozef 1166809 Turany, DS: 1 SSN od 27.03.2017, DP 37- 3, uhr.10 € v MZF, D – 123 Kubík Ján 1150289 T. T.Teplice, DS: 1 SSN od 27.03.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF, D – 124 Gallo Dominík 1274684 Sučany, DS: 1 SSN od 27.03.2017, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF, D – 125 Kostolný Marek 1306252 Belá – Dulice, DS: 4 SSN od 27.03.2017, DP 49-2, uhr. 5 € v MZF, D – 126 Búchala Adam 1272698 Košťany, DS: 4 SSN od 27.03.2017, DP 49-2, uhr. 5 € v MZF, D – 127 Na návrh KM TJ Slovan Bystrička „dorast“ pre porušenie RS TFZ 2016/2017 čl. X bod 4 Odhlásenie družstva dorastu zo súťažného ročníka 2016/2017, DK ukladá uhradiť poplatok vo výške 150 € + 5 € za prerokovanie v MZF, DP 64-1b, D – 128 Na návrh KM MFK Tepličan T. Teplice „dorast“ pre porušenie RS TFZ 2016/2017 čl. X bod 4 Odhlásenie družstva dorastu zo súťažného ročníka 2016/2017, DK ukladá uhradiť poplatok vo výške 150 € + 5 € za prerokovanie v MZF, DP 64-1b, D – 129 Pozastavenie výkonu športu od 27.03.2017 za 5 ŽK na 1 MFS: Kútnik Jozef 1134359 Dubové uhr. 10 € v MZF Jesenský Dušan 1228248 Bystrička uhr. 10 € v MZF D – 130 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 04.04.2017 o 16.00 hod. zo stretnutia Mošovce – Turany žiaci: Turany - Bonda Patrik 1272672 hráč, Šimko Peter VD, Mošovce - Mnich Matej 1281094 hráč, Képešová Zuzana VD. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom DS.
Rozhodnutie: MT-DK-2016/2017-0019
Dátum zaevidovania: 30.03.2017 15:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Vydra D-121 10 EUR 30.03.2017 15:33
Jozef Bujna D-122 10 EUR 30.03.2017 15:33
Ján Kubík D-123 10 EUR 30.03.2017 15:34
Dominik Gallo D-124 5 EUR 30.03.2017 15:35
Marek Kostolný D-125 5 EUR 30.03.2017 15:36
Adam Búchala D-126 5 EUR 30.03.2017 15:36
D-127 150 EUR 30.03.2017 15:38
D-127 5 EUR 30.03.2017 15:39
D-128 150 EUR 30.03.2017 15:39
D-128 5 EUR 30.03.2017 15:39
Jozef Kútnik D-129 10 EUR 30.03.2017 15:40
Dušan Jesenský D-129 10 EUR 30.03.2017 15:40