Disciplinárna komisia
MT-DK-2016/2017-0017
D - 119
D – 119 Na základe podnetu HK TFZ, MFK Tepličan T. Teplice dospelí pokuta 20 € + 10 € (uhradiť v MZF), za neuhradenie MZF za mesiac október 2016 v náhradnom stanovenom termíne, DP 64-2 a 64-6. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 15.12.2016 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát TFZ doklad o úhrade.
Rozhodnutie: MT-DK-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 01.12.2016 14:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D-119 10 EUR 01.12.2016 14:55
POKUTY