Disciplinárna komisia
MT-DK-2016/2017-0015
D 115 - 116
D – 115 Na základe DP 17-8, DK prerušuje DS udelenú na časové obdobie do 21.03.2017 nasledovne: Finta Marek 1197664 Sklabiňa do 24.06.2017 D – 116 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 07.11.2016 na 1 MFS: Garlík Jozef 1057767 Príbovce, uhr. 10 € v MZF.
Rozhodnutie: MT-DK-2016/2017-0015
Dátum zaevidovania: 14.11.2016 11:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D-116 10 EUR 14.11.2016 11:15