Športovo-technická komisia
MT-STK-2016/2017-0012
Zmena HP
ŠTK-030 V zmysle rozhodnutia DK pod D – 95 a na základe podania ISSF od MFK Tepličan nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 11. kolo Teplice - Ďanová na HP v Kláštore pod Znievom v UHČ.
Rozhodnutie: MT-STK-2016/2017-0012
Klub: MFK Tepličan
Dátum zaevidovania: 13.10.2016 12:24
Dátum vyriešenia: 13.10.2016 12:25
Stav: Vyriešené