Športovo-technická komisia
Členovia
Peter Moric
Tajomníci
Rozhodnutia
MT-STK-2017/2018-0011Zmena termínov MFS
MT-STK-2017/2018-0009Zmena termínu MFS
MT-STK-2017/2018-0006Zmena termínu MFS
MT-STK-2017/2018-0005Vyjadrenie k námietke
MT-STK-2017/2018-0004Zmena termínu MFS
MT-STK-2017/2018-0003Zmena termínu MFS
MT-STK-2017/2018-0002Zmena termínu MFS
MT-STK-2017/2018-0001Zmena termínu MFS