Rozhodnutia
MT-STK-2016/2017-0022Prerokovanie prípadu
MT-STK-2016/2017-0021Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0018Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0017Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0016Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0015Zmena termínov MFS
MT-STK-2016/2017-0014Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0013Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0010Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0008Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0007Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0006Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0005Zmena termínu MFS
MT-STK-2016/2017-0004Žiadosť - zamietnutá
MT-STK-2016/2017-0003zmena termínu
MT-STK-2016/2017-0002Zmena termínu
MT-STK-2016/2017-0001Zmena termínu